photographer : Emi Hara (SHINBIYO)
stylist : Miki Aizawa
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©TOMOTOMO 2012.1.表紙