photographer : Ryuji Atarashi (Shinbiyo)
stylist : Saori Ito
make-up : Miwako Mizuno(3rd)
model : Shiki (Now Fashion Agency)
©SHINBIYO 2013.2