photographer : Futa Sakai(SHINBIYO)
stylist : Nobuko Saito
make-up : Yoshiko Kawashima
©SHINBIYO 2015.7