photographer : Futa Sakai(SHINBIYO) stylist : Nobuko Saito make-up : Yoshiko Kawashima ©SHINBIYO 2015.7