Artworks - Nagahide Toyoda

©HAIR MODE 2013.8
©BOB 2013.12
©SHINBIYO 2013.2
©HAIR MODE 2011.10
©HAIR MODE 2013.8
photographer : Keisuke Akabane
stylist : Mie Minagawa
©SHINBIYO 2012.12
photographer : Futa Sakai(SHINBIYO)
stylist : Nobuko Saito
make-up : Yoshiko Kawashima
©SHINBIYO 2015.7
©SHINBIYO 2012.12
©Ocappa 2013.10
©SnipStyle 2011.8
©SnipStyle 2013.3
photographer : Shu Ashizawa (S-14) stylist : Mie Minagawa make-up : Yuico Takahashi (STRAMA) ©BOB 2012.10
©TOMOTOMO 2012.1
©Shinbiyo 2011.2
photographer : Ryo Kobo
©HAIR MODE 2012.4
©Shinbiyo 2016.12
photographer :Ryuji Sanui
©PREPPY 2016.2
©SNIP STYLE 2014.10
photographer : Toru Koike
make-up : Kanako Yoshida
©SNIP STYLE 2015.8
©SHINBIYO 2013.10
©SNIP STYLE 2014.10
©SNIP STYLE 2014.10
photographer : Kazuhiro Itabashi(SHINBIYO)
stylist : E.Takahashi(TRON)
make-up : Norico Kamei(CLARICA&STRAMA)
©SHINBIYO 2014.5
©SHINBIYO 2013.2
photographer : Takashi Kamei (FEMME)
stylist : Saori Ito
model :Clara Fujisaki(OKAZAKIMODELS)
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©BOB 2011.10
photographer : Toru Koike
make-up : Kanako Yoshida
©SNIP STYLE 2015.8
photographer : Takashi Kamei (FEMME)
stylist : Mie Minagawa
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©HAIR MODE 2012.4
photographer : Ryo Kobo
stylist : Mie Minagawa
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
model : Kamila K(Image)
©SnipStyle 2013.3
©PREPPY 2014.1
©BOB 2012.10
©SHINBIYO 2013.10
©SnipStyle 2012.2
©Shinbiyo 2016.12
photographer : Futa Sakai(SHINBIYO)
stylist : Nobuko Saito
make-up : Yoshiko Kawashima
©SHINBIYO 2015.7
©BOB 2011.10
photographer : Ryo Kobo
©Shinbiyo 2016.12
©SnipStyle 2014.1
©SNIP STYLE 2014.10
photographer : Emi Hara (SHINBIYO)
stylist : Miki Aizawa
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©TOMOTOMO 2012.1.表紙
photographer : Toru Koike
make-up : Kanako Yoshida
©SNIP STYLE 2015.8
photographer : Shinichi Sasaki (SIGNO)
stylist : YU-YA (A.K.A)
model : Celia (eva management)
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©BOB 2011.11
©SnipStyle 2013.3
©SnipStyle 2014.1
photographer : Toru Koike
make-up : Kanako Yoshida
©SNIP STYLE 2015.8
©SnipStyle 2011.8
photographer : Asako Nanami
make-up : Norico Kamei(CLARICA&STRAMA)
©SnipStyle 2014.1
©SHINBIYO 2013.2
photographer : Ryuji Atarashi(SHINBIYO)
make-up : Tomomi Kataoka(STRAMA)
©SHINBIYO 2015.11
photographer : Ryo Kobo
©PREPPY 2016.6
photographer : Yusuke Matsuyama(CHIYODA STUDIO) stylist : Reiko Kishimoto (super sonic) model : Shannon (elite) make-up : Norico Kamei(STRAMA) ©SnipStyle 2011.8
photographer : Ryuji Atarashi (Shinbiyo)
stylist : Reiko Kishimoto (super sonic)
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©SHINBIYO 2012.12
©HAIR MODE 2011.10
photographer : Takemi Yabuki (FEMME)
stylist : Saori Ito
model : Rila (Image)
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©BOB 2011.12
©SnipStyle 2011.8
©SHINBIYO 2014.5
photographer : Ryo Kobo make-up : Rino ©SNIP STYLE 2014.10
photographer : Toru Koike
make-up : Kanako Yoshida
©SNIP STYLE 2015.8
photographer : Ryo Kobo
stylist : Takuma Kano
make-up : Yuico Takahashi(STRAMA)
©Ocappa 2013.10
©PREPPY 2014.3
©HAIR MODE 2012.4
photographer : Toru Koike
make-up : Kanako Yoshida
©SNIP STYLE 2015.8
photographer : Akiko Isobe (A/M)
stylist : Koji Oyamada
©BOB 2013.2
photographer : Ryo Kobo stylist : Takuma Kano ©BOB 2017.8
photographer : Ryuji Atarashi(SHINBIYO)
make-up : Tomomi Kataoka(STRAMA)
©SHINBIYO 2015.11
©SHINBIYO 2014.5
photographer : Ryo Kobo
make-up : Norico Kamei(CLARICA&STRAMA)
©SnipStyle 2012.2
photographer : Keisuke Akabane
stylist : Mie Minagawa
photographer : Futa Sakai(SHINBIYO)
stylist : Nobuko Saito
make-up : Yoshiko Kawashima
©SHINBIYO 2015.7
photographer : Ryo Kobo
©PREPPY 2016.6
©Shinbiyo 2011.2
photographer : Futa Sakai(SHINBIYO)
stylist : Nobuko Saito
make-up : Yoshiko Kawashima
©SHINBIYO 2015.7
©Shinbiyo 2011.2
©SnipStyle 2011.8
photographer : Ryuji Atarashi (Shinbiyo)
stylist : Kota Shouji
©SHINBIYO 2013.10
photographer : Masaya Kudaka (synchronicity)
stylist : Mie Minagawa
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©HAIR MODE 2012.12
©SnipStyle 2013.3
photographer : Futa Sakai(SHINBIYO) stylist : Nobuko Saito make-up : Yoshiko Kawashima ©SHINBIYO 2015.7
©HAIR MODE 2013.8
©SHINBIYO 2013.2
photographer : Ryo Kobo
©SNIP STYLE 2014.10
©SnipStyle 2011.8
©SHINBIYO 2013.10
photographer : Ryo Kobo stylist : Takuma Kano ©BOB 2017.8
photographer : Ryo Kobo stylist : Takuma Kano ©BOB 2017.8
©BOB 2012.10
photographer : Masaya Kudaka (synchronicity)
stylist : Takuma Kano
make-up : Yumi Anzai(STRAMA)
©HAIR MODE 2011.10
photographer : Ryo Kobo stylist : Takuma Kano ©BOB 2017.8
©HAIR MODE 2012.12
photographer : Ryo Kobo
model : Shiki (Now Fashion Agency)
©SHINBIYO 2013.2
photographer : Tadayuki Uemura
stylist : Reiko Kishimoto (super sonic)
make-up : Yuico Takahashi(STRAMA)
©HAIR MODE 2013.8
©Shinbiyo 2016.12
photographer : Futa Sakai(SHINBIYO)
stylist : Nobuko Saito
make-up : Yoshiko Kawashima
©SHINBIYO 2015.7
photographer :Yusuke Matsuyama(CHIYODA STUDIO) stylist : Koji Oyamada make-up : Yumi Anzai(STRAMA) ©BOB 2013.12
©SnipStyle 2013.3
photographer : Keisuke Akabane
stylist : Mie Minagawa
photographer : Ryo Kobo
stylist : Takuma Kano
make-up : Norico Kamei (STRAMA)
©PREPPY 2013.10
©BOB 2011.11
©Shinbiyo 2016.12
©HAIR MODE 2012.12
©SnipStyle 2013.3
©HAIR MODE 2011.10
©SnipStyle 2013.3
©BOB 2011.12
photographer : Ryuji Atarashi (Shinbiyo)
stylist : Saori Ito
make-up : Miwako Mizuno(3rd)
model : Shiki (Now Fashion Agency)
©SHINBIYO 2013.2
photographer : Futa Sakai(SHINBIYO)
stylist : Nobuko Saito
make-up : Yoshiko Kawashima
©SHINBIYO 2015.7
photographer : Gen Saito (TRON)
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©BOB 2012.4
photographer : Ryo Kobo stylist : Takuma Kano ©BOB 2017.8
photographer : Takemi Yabuki (FEMME)
stylist : Ayaka Endo (TRON)
make-up : Norico Kamei(STRAMA)
©Shinbiyo 2011.2
©HAIR MODE 2012.12
©SnipStyle 2012.2
photographer : Futa Sakai(SHINBIYO)
stylist : Nobuko Saito
make-up : Yoshiko Kawashima
©SHINBIYO 2015.7

App

 
iOSアプリをダウンロード
Androidアプリをダウンロード
iOSアプリをダウンロード
Androidアプリをダウンロード
 
 
 

Online Shop

 
 
 

Reception

様々な仕事の依頼を承っております。以下のリンクから詳細をご覧いただけます。
ヘアメイクアップアーティスト “NAGAHIDE TOYODA” へのご依頼はこちらより承っております。